بیشتر درباره ی ماه ها بدانید

برای اینکه بتوانید خوب ماه ها را خوب یاد بگیرید ما این شعر را برایتان آماده کردیم

من فصلم من فصلم

من 12تا بچه دارم

ماه اول فروردین

ماه دوم اردیبهشت

ماه سوم خرداده

ماه چهارم تیره

ماه پنجم مرداده

ماه ششم شهریور

ماه هفتم مهر

ماه هشتم آبان

ماه نهم آذر

ماه دهم دی

ماه یازدهم بهمن

ماه دوازدهم اسفند

/ 2 نظر / 90 بازدید